онлайн флеш игрынародная медицинадиеты

Дерматовенерология ва косметологиядан тест саволлари

Терининг функцияси нимадан иборат?

Иссиклик регуляцияси,модда алмашиниши,ҳимоя, сезги

сезги,синтезлаш

Химоя

нафас олиш қисқариш.

Тери нечта қаватдан иборат?

Эпидермис, дерма,

тери ости  ёг қавати 

2 қаватдан иборат

5 қаватдан иборат

4 қаватдан иборат

Эпидермис нечта қаватдан иборат?

5та

3 та

2та

4та

Эмбрионал ёки базал қават.

базал қават, чуқур, меланин доналари бор

юза қават

тикансимон қават

Д витамини бор қават

Тикансимон қават.

базал қават устида жойлашган, 5-6 куб шаклидаги хужайралар бор 

қон томирлари бор қават

меланин бор қават

1-3 қават  катор хужайралардан ташкил топган

Бирламчи морфологик тошмаларни курсатинг?                     

тугунча

ёрилиш

чандик

қотма

Хўппос касаллигига хос бўлган характерли белгини курсатинг?

«люкиллаб» турадиган инфильтрати

«бенье» симтоми

йирингли  - некротик узак

юлдузсимон чандик

Стрептококк импетигосида учрайдиган морфологик тошмани курсатинг?

фликтена

каварчик

яра

думбокча

Тери-йирингли касалликларни куйидагилардан кайсисини амбулатор-поликлиник шароитда даволаш мумкин?

остиофолликулит

янги тугилган чакалокларни эпидемик пурсилдок яраси

фурункулез

карбункулёз

Куеш нуридан саклайдиган мойларни курсатинг?

5% салол мойи

гиоксизон

лоринден А

преднизалон

Тери силини кузгатувчисини  курсатинг?

сил микобактериялари.

замбуруглар

стафилакокклар.

гонпкокклар

Тери силини юкиш йулини курсатинг?

контакт йул.

хаво-томчи.

фекал-орал.

лимфа,суяклар оркали.

Тери силини энг куп учрайдиган хили?

сил волчанкаси.         

кизил югирик.

тери сили шаклидаги мохов.

вульгар волчанкаси

Сузак кузгатувчиси ким томонидан топилган?

Нейсер

Кох

Ганзен

Бовровский

Шанкирсиз захмнинг юкуш йулини курсатинг?

трансфузион

тансмиссив

жинсий алока

йулдош оркали

Қаттик шанкир асоратини курсатинг?

баланит

индуратив шиш

хасмол – шанкир

амигдалит - щанкр

Орттирилган захмнинг юкиш йулини курсатинг?

Жинсий алока

транцмессив

хаво томчи

планцентар

Захмга карши  превентив муолажа олган кишилар канча вакт диспансер назоратига туради?

6 – ой

3 – ой

1 йил

2 йил

Тугма захмда хомилага инфекция утиш йулларини курсатинг?

йулдош оркали

хомила атрофидаги сувдан

тугилиш вактидав тугрук йулида

отасидан сперматозоидлар оркали

Хомила захми неча ойлардан бошлаб учраши мумкин?

5-6 ойлик

2 ойлик

3 ойлик

4 ойлик

Сузакка хос клиник симптони курсатинг?

уретрит

каттик шанкир

розеолали тошмалар

 

папулали тошмалар

Кечки тугма захмнинг ишончли белгиларни курсатинг?

паринхиматоз кератит

сифиликтик хорийоретинит

эгарсимон бурун

киличсимон  болдир

Бирламчи захмга хос белгиларни курсатинг?

регионар склераденит

алопеция

гетчинсон триадаси

папулес тошмалар

Каттик шанкрнинг куриниши.

эрозия

пигментли дог

йиринча

чандик

Сузак касалигини асоратларининг саббабларини топинг?

куплаб жинсий алока килиш

организмнинг согломлиги

беморлар конида антителлаларнинг булиши

ёгли овкатлар ейиш

Захм кузгатувчисини ким топган?

Шаудин

Нейссер

Кох

Ганзен

Кечки тугма захмга хос булган дистрофик белги-ларни курсатинг?

ханжарсимон усимтанинг йуклиги

Робенсон – фурнье чандиклари

киличсимон болдир

эгарсимон бурун

Захмда кулланиладиган носпецифик даволаш усулларини курсатинг?

пиротерапия

кортикостероидлар

висмут дорилари

огир металлар тузи

Уткир сузак уретритига хос белгини курсатинг?

сийдикнинг тез – тез кистаб туриши

умумий холсизлик

калтираш

тана хароратининг юкори булиши

Трихоманоз билан даволанган беморлар канча вакт диспансер назоратида туради?

6 ой

1 ой

2 ой

3 ой

Сузак билан даволанган беморлар канча вактдан кийин биринчи назоратдан утади?

3 кун

1 кун

1 хафта

3 хафта

Чин экземага хос клиник белгиларни курсатинг?                                     

тошмалар полиморфизми

кумуш симон

окиш кепакланиш

кизил дермографизим

Экссудатив полиморф эритемага хос булмаган клиник белгиларни кўрсатинг?

мавсумга богликлиги

атрофик чандик

мономорф тошмалар

иммунитет хосил булиши

Чегараланган нейродермитга хос зоналарни курсатинг?                                                                                  

папулали тошмалар

атрофик чандик

гиперемия

гиперкератоз

Уткир чин экзема касаллиги кечишида касаллигида клиник белги.                        

касалик уткир бошланиши

тугунчалар Билан тошиши

чукур яра Билан кетиши

киллоид чандик хосил булиши

Ихтиозни келиб чикиш сабаблари?  

Вегктатив асаб тизими неврози,витамин А етишмаслиги.

Аллергик касалликлар.

Ангина,отит,гриппдан кейин ривожланади.

Ревматизмдан кейин  юзага келади.

Беморни териси курук булиб ,тангачалар билан копланиб туриши  кандай касалликка  хос?    

Кизил ясси темиратки.

Экзема.

Ихтиоз.

Псориаз.

Сурункали пиодермитларнинг ривожланиш сабаби.

Организм реактивлигининг узгариши

стрептококли инфекция

аралаш инфекция

стафилококли инфекция

Трихофитияда сочларни синиш баландлигини курсатинг?

1-2 мм

3-4 мм

5-6 мм

7-8 м

Сикозга хос клиник белгиларни кўрсатинг?

юз сохасида жойлашиши

балик икраси симтоми

патоген замбуругларини топилиши

уткир кечиши

Гидроаденитга хос булган клиник белгиларни курсатинг?

апокрин тер безларининг  ялигланиши

сочли некротик узак

умров ости сохасида жойлашиши

экрен тер безларнинг ялигланиши

Фурункул (чипкон)га хос клиник белгиларни курсатинг?

йирингли некротик узак

балик икраси симптоми

огрик булмайди

кечаси кучли кичиши

Тери лейшманиозининг кузготувчисини беморнинг қаерларидан топилиши мумкин?

кон

эпителия  хужайрасида

макрафаклар таркибида

тери юзасида

Лейшманиозини  Шахар турида  терида кандай бирламчи марфологик тошмалар топилади?

думбокча

каварчик

пуфакча

флектена 

Биз билан боғланиш

Телефонлар:

(0369) 237-27-58

Факс: (0369) 237-27-58


Манзил:

Наманган шаҳар, Гўзал дахаси, "Чаманзор" турар-жой массиви 52-уй


E-mail:

Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак.

© 2015, Ўрта тиббиёт ва доришунос ходимлар малакасини ошириш ва ихтисослаштириш Республика маркази Наманган филиалининг расмий ахборот портали. Сайт материалларидан фойдаланилганда www.namhamshira.uz манбаси кўрсатилиш шарт